A HIT Gyülekezete tájékoztatója

A HIT Gyülekezete tájékoztatója

A 2016/17-es tanévben már minden évfolyamon a hit és erkölcstan oktatás órarendbe építve zajlik. A szülő joga, hogy megválassza, erkölcstanra, vagy valamely felekezet hittan/biblia órájára járatja gyermekét. Iskolánkban, az igényeknek megfelelően, katolikus, evangélikus, református és Hit Gyülekezete hitoktatás folyik.
HITGY001 HITGY002

Comments are closed.