Browsed by
Szerző: Süle Attila

Az intézményi protokoll kiegészítése a járványügyi jogszabályok alapján, a 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet szerint:

Az intézményi protokoll kiegészítése a járványügyi jogszabályok alapján, a 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet szerint:

BELÉPÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBE:

 • Továbbra is szükséges a testhőmérséklet mérése.
 • A közösségi terekben fontos a maszkviselés.
 • A rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés ezután is elengedhetetlen.
 • Ezután sem léphetnek be idegenek az épületbe, csak nagyon indokolt esetben előzetes egyeztetés után igazgatói engedéllyel, védettségi igazolvány felmutatásával.
 • A védettségi igazolványt a portás is ellenőrizheti.

BALLAGÁS:

 • Az intézmény nyitott, épületen kívüli területén megtartható.
 • Ezen a helyszínen megengedett a tartózkodás életkortól, koronavírus elleni védettségtől függetlenül.
 • A meghívottak az iskola területén (udvar) maszkot viseljenek, kivéve hatodik életévét be nem töltött kiskorú, értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy, ballagáson fellépő személy.
 • Törekedjenek a vendégek a védőtávolság megtartására a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása céljából.
 • Az osztálykeretben tartott tanévzárók (2021. június 18. 16 óra) úgy érjenek véget, hogy a tanulók és az őket váró szülők 16.30-ig hagyják el az iskola udvarát.
 • A ballagók vendégei 16.45 előtt ne gyülekezzenek az udvar területén, hagyjunk időt arra, hogy a többiek távozzanak, minél kevesebb legyen a csoportok találkozása, keveredése.
 • Fényképezésre a ballagás után lesz lehetősége a szülőknek, az ünnepség ideje alatt nem.
 • Ha az időjárás nem teszi lehetővé az ünnepség megtartását az iskola udvarán, abban az esetben a nyolcadikos osztályoknak egyenként, sorban egymás után történik a ballagási rendezvénye az aulában. A vendégek ebben az esetben is csak az udvaron tartózkodhatnak.
 • A ballagás után a járványügyi helyzetre való tekintettel minél előbb hagyja el mindenki az iskola udvarának területét. Kerüljük a hosszas gyülekezést, csoportosulást!
Eszközlista leendő elsősöknek

Eszközlista leendő elsősöknek

Iskolai tabletek

Iskolai tabletek

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy amennyiben iskolánktól tabletet igényeltek a digitális oktatás időszakára alsós gyermekük számára, juttassák azt vissza iskolánk portájára. Együttműködésüket köszönjük!

Beiratkozás menetrendje

Beiratkozás menetrendje

Tisztelt Szülők!

Megérkezett a fenntartótól a beíratás menetrendje, melyet változatlan formában elküldünk Önöknek. A járvány miatt a beiratkozás elsősorban online formában történik. Ha ez nem lehetséges, akkor indokolt esetben a személyes beíratásra munkaidőben 8-16 óráig a 06-96-543-103-as telefonszámon kérhetnek időpontot. A beiratkozás az alábbi felületen történik  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, melyhez majd készítünk egy segédletet, amit a beiratkozás előtt közzé teszünk az iskola honlapján és Facebook oldalán.  A későbbiekben lehetőségük lesz egyéni kérdések, kérések eljuttatására is.

Együttműködésüket köszönjük!

Győrújbarát, 2021. 03. 31.
Tisztelettel: Gaál Gabriella igazgató


TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor telefonon vagy e-mailben jelezze az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: Indokolt esetben munkaidőben 8-16 óráig a 06-96-543-103-as telefonszámon kérhet időpontot a személyes beíratásra.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Beiratkozás

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022-es tanévre központilag meghatározottan 2021. 04. 15-én, 16-án lesz a beiratkozás. A vészhelyzetre való tekintettel előreláthatólag a leendő első osztályos gyermekek általános iskolai beíratása – a tavalyihoz hasonlóan – online módon fog történni. A beiratkozás pontos menetéről azonnal tájékoztatni fogjuk Önöket, amint erről hivatalos információt kapunk. A beiratkozáshoz – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – biztosan szükségesek lesznek az alábbi dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Győrújbarát, 2021. 03. 11.

Gaál Gabriella
igazgató