Iskolánk tantestülete gratulál Bellovics Máténak

Iskolánk tantestülete gratulál Bellovics Máténak

Iskolánk tantestülete nagy büszkeséggel gratulál BELLOVICS MÁTÉ 8.b osztályos tanulónak, aki az elmúlt egy hónap alatt az ország két legrangosabb történelemversenyén is bizonyította elképesztő tudását. A 7-8. osztályosok számára kiírt Országos Történelemversenyen országos nyolcadik, majd a Kosáry Domokos Történelemversenyen országos 2. helyezett lett. Szívünk minden melegével kívánjuk, hogy álmaid megvalósuljanak, Máté!

Az intézményi protokoll kiegészítése a járványügyi jogszabályok alapján, a 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet szerint:

Az intézményi protokoll kiegészítése a járványügyi jogszabályok alapján, a 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet szerint:

BELÉPÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBE:

 • Továbbra is szükséges a testhőmérséklet mérése.
 • A közösségi terekben fontos a maszkviselés.
 • A rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés ezután is elengedhetetlen.
 • Ezután sem léphetnek be idegenek az épületbe, csak nagyon indokolt esetben előzetes egyeztetés után igazgatói engedéllyel, védettségi igazolvány felmutatásával.
 • A védettségi igazolványt a portás is ellenőrizheti.

BALLAGÁS:

 • Az intézmény nyitott, épületen kívüli területén megtartható.
 • Ezen a helyszínen megengedett a tartózkodás életkortól, koronavírus elleni védettségtől függetlenül.
 • A meghívottak az iskola területén (udvar) maszkot viseljenek, kivéve hatodik életévét be nem töltött kiskorú, értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy, ballagáson fellépő személy.
 • Törekedjenek a vendégek a védőtávolság megtartására a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása céljából.
 • Az osztálykeretben tartott tanévzárók (2021. június 18. 16 óra) úgy érjenek véget, hogy a tanulók és az őket váró szülők 16.30-ig hagyják el az iskola udvarát.
 • A ballagók vendégei 16.45 előtt ne gyülekezzenek az udvar területén, hagyjunk időt arra, hogy a többiek távozzanak, minél kevesebb legyen a csoportok találkozása, keveredése.
 • Fényképezésre a ballagás után lesz lehetősége a szülőknek, az ünnepség ideje alatt nem.
 • Ha az időjárás nem teszi lehetővé az ünnepség megtartását az iskola udvarán, abban az esetben a nyolcadikos osztályoknak egyenként, sorban egymás után történik a ballagási rendezvénye az aulában. A vendégek ebben az esetben is csak az udvaron tartózkodhatnak.
 • A ballagás után a járványügyi helyzetre való tekintettel minél előbb hagyja el mindenki az iskola udvarának területét. Kerüljük a hosszas gyülekezést, csoportosulást!
Eszközlista leendő elsősöknek

Eszközlista leendő elsősöknek

Iskolai tabletek

Iskolai tabletek

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy amennyiben iskolánktól tabletet igényeltek a digitális oktatás időszakára alsós gyermekük számára, juttassák azt vissza iskolánk portájára. Együttműködésüket köszönjük!

Beiratkozás menetrendje

Beiratkozás menetrendje

Tisztelt Szülők!

Megérkezett a fenntartótól a beíratás menetrendje, melyet változatlan formában elküldünk Önöknek. A járvány miatt a beiratkozás elsősorban online formában történik. Ha ez nem lehetséges, akkor indokolt esetben a személyes beíratásra munkaidőben 8-16 óráig a 06-96-543-103-as telefonszámon kérhetnek időpontot. A beiratkozás az alábbi felületen történik  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, melyhez majd készítünk egy segédletet, amit a beiratkozás előtt közzé teszünk az iskola honlapján és Facebook oldalán.  A későbbiekben lehetőségük lesz egyéni kérdések, kérések eljuttatására is.

Együttműködésüket köszönjük!

Győrújbarát, 2021. 03. 31.
Tisztelettel: Gaál Gabriella igazgató


TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor telefonon vagy e-mailben jelezze az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: Indokolt esetben munkaidőben 8-16 óráig a 06-96-543-103-as telefonszámon kérhet időpontot a személyes beíratásra.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.