Browsed by
Kategória: Uncategorized

Iskolai tabletek

Iskolai tabletek

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy amennyiben iskolánktól tabletet igényeltek a digitális oktatás időszakára alsós gyermekük számára, juttassák azt vissza iskolánk portájára. Együttműködésüket köszönjük!

Beiratkozás menetrendje

Beiratkozás menetrendje

Tisztelt Szülők!

Megérkezett a fenntartótól a beíratás menetrendje, melyet változatlan formában elküldünk Önöknek. A járvány miatt a beiratkozás elsősorban online formában történik. Ha ez nem lehetséges, akkor indokolt esetben a személyes beíratásra munkaidőben 8-16 óráig a 06-96-543-103-as telefonszámon kérhetnek időpontot. A beiratkozás az alábbi felületen történik  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, melyhez majd készítünk egy segédletet, amit a beiratkozás előtt közzé teszünk az iskola honlapján és Facebook oldalán.  A későbbiekben lehetőségük lesz egyéni kérdések, kérések eljuttatására is.

Együttműködésüket köszönjük!

Győrújbarát, 2021. 03. 31.
Tisztelettel: Gaál Gabriella igazgató


TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor telefonon vagy e-mailben jelezze az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: Indokolt esetben munkaidőben 8-16 óráig a 06-96-543-103-as telefonszámon kérhet időpontot a személyes beíratásra.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Beiratkozás

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022-es tanévre központilag meghatározottan 2021. 04. 15-én, 16-án lesz a beiratkozás. A vészhelyzetre való tekintettel előreláthatólag a leendő első osztályos gyermekek általános iskolai beíratása – a tavalyihoz hasonlóan – online módon fog történni. A beiratkozás pontos menetéről azonnal tájékoztatni fogjuk Önöket, amint erről hivatalos információt kapunk. A beiratkozáshoz – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – biztosan szükségesek lesznek az alábbi dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Győrújbarát, 2021. 03. 11.

Gaál Gabriella
igazgató

 

                                                                                              

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

A módosított járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 2021.03.06-án megjelent a köznevelési intézmények által veszélyhelyzet idején biztosított gyermekfelügyleletről szóló 18/2021. (III.06.) EMMI határozat. A jogszabály alapján a gyermekfelügyelet az intézményben megszervezésre kerül.

Amennyiben igényét már korábban jelezte, úgy annak megfelelően biztosítjuk a felügyeletet.

Amennyiben (ezidáig nem jelezte és) indokolt ügyeleti igény merül fel, kérem, hogy a teljes időszakot érintően 2021. március 7. 16 óráig vagy legkésőbb az igénnyel érintett napot megelőző munkanap 9 óráig  jelezze azt  a felugyelet@baratisuli.hu e-mail címen.

Kérem, hogy a járványügyi intézkedések céljával összhangban a felügyeletet a legszükségesebb esetekben szíveskedjenek igénybe venni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

Szíves együttműködésüket köszönjük.”

Gaál Gabriella
igazgató

Felügyelettel kapcsolatos legfrisebb információk

Felügyelettel kapcsolatos legfrisebb információk

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 18/2021.(III.6) döntése alapján iskolánkban a szülők igénye és kérelme alapján biztosítjuk a felügyeletet.

Tekintettel arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, kérem, hogy csak a legszükségesebb esetekben- különösen a védekezésben való részvétel vagy munkavégzés miatt- vegyék igénybe!

Indokolt esetekben munkanapokon 8.00-16 óráig szervezzük meg a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Kérem, hogy válaszában 2021. március 07-én 16 óráig jelezzen vissza, hogy mely napokon, milyen időtartamban igényli a felügyeletet. Abban az esetben, ha nem érkezik jelzés, azt úgy értelmezzük, hogy a gyermek felügyelete a szülő által megoldott.

Felmerülő kérdés, probléma esetén keresse bizalommal gyermeke osztályfőnökét, ill. az intézmény vezetőségét.

Visszajelzését a következő e-mail címre kérjük: felugyelet@baratisuli.hu

Együttműködését köszönöm!

Tisztelettel: Gaál Gabriella

intézményvezető

2021.03.08- 2021.04.07. között tantermen kívüli digitális munkarendet vezetünk be intézményünkben

2021.03.08- 2021.04.07. között tantermen kívüli digitális munkarendet vezetünk be intézményünkben

Tisztelt Szülők!

A Kormány döntése értelmében 2021.03.08- 2021.04.07. között tantermen kívüli digitális munkarendet vezetünk be intézményünkben.

  • Alsó tagozaton a tanulók a szülői csoportokon keresztül kapják meg a napi órarend szerinti tananyagokat. A feladatokat legkésőbb az adott napon 8.30-ig meg fogják kapni. Kérem Önöket, hogy a mai naptól ezt az oldalt csak erre használják! Ha kérdésük van, akkor az iskola honlapján (baratisuli.hu) „Tanáraink” fül alatt megtalálható e-mail címekre írjanak a kollégáknak!
  • Felső tagozaton a KRÉTA DKT felületén keresztül fog történni a digitális oktatás. Erre a felületre csak tanulói hozzáféréssel tudnak belépni:

felhasználó név: a gyermek oktatási azonosítója
jelszó: gyermek születési év-hónap-napja (szóköz nélkül)

Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő eszköz gyermeke digitális oktatásához- korlátozott számban – táblagépeket tudunk biztosítani. Kérését az alábbi e-mail címre küldheti: baratisuli.igazgato@gmail.com

2. Az iskolában maradt felszerelésekért a következő időpontokban lehet bejönni:

· Ezen a héten (03.08-03.10.)
· de.: 9.00 – 10.30-ig
· du.: 14.30 – 16.00-ig

3. Az iskolában minden nap tartunk vezetői ügyeletet 8.00 – 16.00- ig.
Kérem Önöket, hogy elektronikus úton vagy telefonon keressenek bennünket!
Megértő együttműködésüket előre is köszönöm!
Győrújbarát, 2021. 03. 04.

Tisztelettel:
Gaál Gabriella
igazgató