Jó tanító díj

Jó tanító díj

Jó tanító díj

Szintén a tanévzáró ünnepélyen adta át a „Jó tanító” díjat Juhászné Árpási Irma polgármester asszony. Ebben az évben Horváthné Varga-Balázs Gyöngyvérre esett a kuratórium választása, elismerve ezzel  iskolánkban huszonhárom éve kimagaslóan végzett munkáját.

Horváthné Varga-Balázs Gyöngyvér történelem, magyar nyelv és irodalom, könyvtár szakos tanár 1991 óta dolgozik iskolánkban. Hosszú éveken keresztül vezette a községi és iskolai könyvtárat a tanítás mellett. Munkájára mindig jellemző volt a nagyfokú igényesség, így a könyvtár fejlesztése is a szívügye volt. Kisfia születése óta teljes munkaidejében tanárként dolgozik. A mindennapi oktató munkája magas színvonalú.  A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Tanári Tagozatának Ötletpályázatán III. helyezést ért el  a Pál utcai Fiúk kötelező olvasmány feldolgozására kidolgozott több tanórát átfogó módszertani ötletével.

A diákjai által készített munkákkal díszített osztályterme is kreatív pedagógusról tanúskodik. Osztályfőnökként, és a mindennapi tanításban nagy empátiával fordul tanítványai felé. A diákjaira egyenként is odafigyel és segíti őket a magánéletük problémáiban is. Fontosnak tartja a közösségépítést, és ennek érdekében színvonalas programokat szervezett és szervez az aktuális osztályának.

Folyamatosan kiváló tehetséggondozó munkát végez. Vers, próza és mesemondó versenyekre, novella- és versíró pályázatokra készít fel diákokat. A versenyekre, – akár hétvégi szabadnapját is feláldozva- mindig elkíséri tanítványait. Számtalanszor örülhetett diákjai sikerének, városi és megyei megmérettetéseken.

A nevelő testületben aktív, véleményformáló szerepet tölt be.

Győrújbaráton él családjával. A község életében is aktívan részt vesz a 90-es évek eleje óta. Minden évben legalább egy műsort ő szervez, melyet az iskola tanuló adnak elő a település lakói előtt. Szerepeltek tanítványai idősek napján, esküvőkön. A Baráti Hírmondóba kezdetektől jelennek meg írásai. Még könyvtáros korából jó kapcsolatokat ápol a nyugdíjas klub tagjaival, a település sok-sok családjával. Fontos emberi tulajdonsága a segítőkészség.

Életét, napjait, a családja mellett, az iskola, a tanítás tölti ki. Huszonhárom éve tartó kimagasló munkája példaképül állhat fiatalabb kollégái előtt.

V.R.S.

Comments are closed.